Politikken

Thomas elong

"Jeg vil et bedre Danmark med stærkere fælleskaber og større respekt for borgerne - uanset hvor I er i livet"

Bedre økonomi

Der skal være styr på danskernes og Danmarks økonomi. Inflationen er høj, leveomkostningerne stiger, og Folketinget ser bare på, mens danskerne må sætte husene på tvangsauktion og ændrer kostvaner, da der ikke er råd til både benzin og den sunde kost.

Sundhedsvæsenet skal styrkes

Hospitalerne, sundhedsvæsenet og psykiatrien skal styrkes, og danskeren skal i fokus.

Danmark er et af verdens mest sikre og stabile velfærdssamfund. Her skal alle have en sikkerhed for, at når sygdom eller skade opstår, så er sundhedsvæsenet klar til at tage sig af en. 

Derfor skal hele sundhedsvæsenet have de relevante ressourcer, så de kan løse den vigtige opgave.

Bæredygtige muligheder

Vi skal sikre, at vi tilbyder bæredygtige muligheder til danskerne, så danskerne ikke går fra hus og hjem. Det kræver ikke flere skattestigninger, men kan gøres, ved at holde op med at tælle hver en krone og i stedet sørge for, at alle kroner tæller, så kan vi forbedre vores velfærd og økonomi.

Institutioner og skoler

Uanset om det er i dagplejen, på institutionen, skolen, i klubben eller på uddannelsen, skal vi værne om og respektere vores unge medborgere. 

Vi skal stå til ansvar for at institutioner, og skoler har et fagligt højt niveau med motiverede og kompetente medarbejdere, samt at vores børn og unge oplever en tidssvarende skole med moderne og motiverende uddannelsesfaciliteter.

Thomas elong

"Jeg vil arbejde for at vores børn får den bedste start på livet. Fra en medborger kommer til verden, skal vi sikre, at de bliver behandlet med respekt. "

Seniorlivet

Jeg vil arbejde for en bedre seniortilværelse. Når vores ældre medborgere rammer seniortilværelsen, skal de være trygge, når de skal på plejehjem eller have den ønskede omsorg i eget hjem. 

Her skal de mødes med et velkendt ansigt, som kærer for vores seniorer og giver dem den omsorg, de har fortjent igennem et langt liv. 

Vi skal stå til ansvar for, at vores medarbejdere altid møder vores medborgere med faglighed og respekt.

Miljø og klima

Jeg ønsker, at der er fokus på miljø og klima. Når der skal tænkes eller købes nyt, så lad os få bæredygtighed med i løsningen. 

Vi står med ansvaret for fremtidens klima, som vores næste generationer skal vokse op i. 

Vi skal gå forrest og sikre relevante klimatiltag for at minimere vores klimaaftryk. 

Vi skal inspirere og understøtte danskere og erhvervsliv til at tage et medansvar og sammen sikre, at vi når vores klimamål.

Udvikling af Nordsjælland

Jeg vil arbejde for at vi sikrer, at hele Nordsjælland byder på gode faciliteter, som inspirerer til et godt liv.

Her skal være mulighed for at bosætte sig, leve sundt, en god infrastruktur med centralt placerede p-pladser, arbejdspladser til alle uanset uddannelsesvalg, et godt udvalg af butikker og med hyggelige steder at spise og blive underholdt.

Nordsjælland er stor nok til at kunne byde på alt dette.

Sport, kultur og foreninger

Kommuner bruger alt for få penge på at sikre bedre betingelser for sporten, kulturen og foreningslivet. 

Igennem mine år som bestyrelsesmedlem i FrederiksborgCentret og Nordsjælland Håndbold, har jeg været med til at kæmpe for bedre forhold for både sporten og kulturen. 

Vi skal sikre, at sporten og kulturen har de bedste forhold, så alle kan se sig selv i en eller flere af vores mange gode kultur- og idrætsforeninger.

Thomas elong

"Vi skal gennemgå vores stats forbrug for at sikre, at vores skattekroner bliver brugt til ting, som er relevante for danskerne. "

Beskæftigelse

Arbejdsmarkedet er det største fællesskab i Danmark, og det skal alle danskere have mulighed for at blive en del af. 

I mine fire år som ansvarlig formand for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme i Hillerød Kommune, har jeg sikret en rekordlav ledighed før og efter COVID-19, ved hele tiden at holde et relevant fokus på at hjælpe vores ledige i arbejde hurtigst muligt.

Integration

Integration går flere veje. Vi har brug for udenlandsk arbejdskraft, og vi har brug for, at både de der kommer her pga. krig og pga. arbejde, bliver integreret i vores samfund med respekt for deres kulturer.

Vi skal skabe en motiverende integrationskultur, hvor vi inspirerer til en hurtigere integration. 

Mine fire år med ansvar for integration i Hillerød Kommune er gået godt. 

Flere med anden etnisk baggrund er kommet i arbejde og er blevet en del af fællesskabet. Vi er ikke i mål endnu, men arbejdet fortsætter.

Thomas elong

"Jeg sætter handling bag ordet."