Valgplakat 2021

Jeg vil arbejde for et bedre Hillerød

Jeg vil et bedre Hillerød med stærkere fælleskaber 

Institutioner og skoler

Jeg vil arbejde for at vores børn får den bedste start på livet. Fra en Hillerød medborger kommer til verden, skal vi som byråd sikre, at de bliver behandlet med respekt. Uanset om det er i dagplejen, på institutionen, på skolen, i klubben eller på uddannelsen, skal vi værne om og respektere vores unge medborgere. Vi skal stå til ansvar for at institutioner og skoler har et fagligt højt niveau med motiverede og kompetente medarbejdere og at vores børn og unge oplever en tidssvarende skole, med moderne og motiverende uddannelsesfaciliteter. Det vil jeg arbejde for!

Seniorlivet

Jeg vil arbejde for en bedre seniortilværelse. Når vores ældre medborgere rammer seniortilværelsen, skal de være trygge når de skal på plejehjem eller have den ønskede omsorg i eget hjem. Her skal de mødes med et velkendt ansigt, som kærer for vores seniorer og giver dem den omsorg, de har fortjent igennem et langt liv. Vi skal stå til ansvar for at vores medarbejdere altid møder vores medborgere med faglighed og respekt. Det vil jeg arbejde for!

Udvikling af hele Hillerød

Jeg vil arbejde for at vi sikrer, at hele Hillerød byder på gode faciliteter, som inspirerer til et godt liv. Her skal være mulighed for at bosætte sig, leve sundt, en god infrastruktur med centralt placerede p-pladser, arbejdspladser til alle uanset uddannelsesvalg, et godt udvalg af butikker og med hyggelige steder at spise og blive underholdt. Hillerød er stor nok til at kunne byde på alt dette. Det vil jeg arbejde for!

Klima

Jeg vil have at der er fokus på miljø og klima. Vi står med ansvaret for fremtidens klima, som vores næste generationer skal vokse op i. Vi skal som kommune gå forrest og sikre relevante klimatiltag for at minimere vores klimaaftryk. Vi skal som kommune inspirere medborgere og erhvervsliv til at tage et medansvar og sammen sikre, at vi når vores klimamål. Det vil jeg arbejde for!

Jeg vil et Hillerød med større respekt for jer medborgere - uanset hvor I er i livet. 

Sport & kultur

Jeg vil noget med vores sport og kultur. Hillerød bruger alt for få penge på at sikre bedre betingelser for sport og kultur. Igennem mine år som bestyrelsesmedlem i FrederiksborgCentret og i Nordsjælland Håndbold, har jeg været med til at kæmpe for bedre forhold for både sporten og kulturen. Vi skal sikre, at sporten og kulturen har de bedste forhold, så alle kan se sig selv i en eller flere af vores mange gode kultur- og idrætsforeninger. Det vil jeg arbejde for!

Vi skal sikre gode rammer for erhvervslivet

Uden erhvervsliv er der ingen udvikling i Hillerød. Erhvervslivet er kilden til vækst i vores kommune. Uden erhvervsliv vil der ikke være sponsorer til sport og kultur og vores lokale erhvervsliv bidrager til hele Hillerøds fællesskab via ansættelser, også af vores udsatte medborgere. Derfor vil jeg arbejde for bedre vilkår for vores erhvervsliv, så vi sikrer et stærkt fællesskab mellem medborgere, erhvervsliv og kommune. Det vil jeg arbejde for!

Jeg sætter handling bag ordet

Beskæftigelse

Jeg sætter handling bag ordet. I min tid som ansvarlig formand for erhverv, beskæftigelse & turisme har jeg sikret en rekord lav ledighed før og efter corona ved hele tiden at holde et relevant fokus på at hjælpe vores ledige i arbejde hurtigst muligt. Det vil jeg arbejde for!

Økonomi

Der skal være styr på økonomien, og Hillerød Kommune skal have en sund økonomi. Det kræver ikke flere skattestigninger, men kan gøres ved at holde op med at tælle hver krone, men sørge for at være krone tæller, så kan vi forbedre vores velfærd og økonomi. Vi skal gennemgå vores kommunes forbrug for at sikre at vores skattekroner bliver brugt til ting, som er relevante for vores medborgere og ikke kun for Hillerød Kommune som kommune. Det vil jeg arbejde for!

Integration

Jeg sætter handling bag ordet. Mine fire år med ansvar for integration i Hillerød Kommune er gået godt. Flere med anden etnisk baggrund er kommet i arbejde og er blevet en del af fællesskabet. Vi er ikke i mål endnu, men arbejdet fortsætter. Jeg vil forsætte med at sikre en ghettofri kommune.

Jeg vil et bedre Hillerød

med stærkere fælleskaber og større respekt for borgerne - uanset hvor I er i livet! Det vil jeg arbejde for. 

Jeg er 45 år, bosat i Hillerød By og har før boet i Gørløse og Gadevang. Jeg er gift med Jeanett og sammen har vi to sammenbragte voksne børn og labradoren Tasco. Jeg har været selvstændig med hvidevareforretninger siden 2005 og grundlagde i 2019 Hillerød Madmarked.